k.ú.: 744760 - Řásná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587834 - Řásná NUTS5 CZ0632587834
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1720393
zahrada 166 99864
travní p. 284 1306953
lesní poz les s budovou 10 445
lesní poz 277 9419289
vodní pl. nádrž umělá 1 945
vodní pl. rybník 15 319078
vodní pl. tok přirozený 9 9339
vodní pl. zamokřená pl. 13 5413
zast. pl. zbořeniště 2 1304
zast. pl. 252 61111
ostat.pl. dobývací prost. 5 48173
ostat.pl. jiná plocha 72 67429
ostat.pl. manipulační pl. 16 21284
ostat.pl. neplodná půda 190 149052
ostat.pl. ostat.komunikace 141 178473
ostat.pl. silnice 13 67145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 44189
ostat.pl. zeleň 2 1178
Celkem KN 1714 13521057
Par. KMD 1714 13521057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb 5
č.e. obč.vyb. 5
č.e. rod.rekr 82
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 253
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 223
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.09.2020 22:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička