k.ú.: 744743 - Tylovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 6450
orná půda 154 489861
zahrada mez, stráň 2 4261
zahrada 615 523813
ovoc. sad 6 16884
travní p. mez, stráň 66 36723
travní p. 522 2402163
lesní poz 155 1617267
vodní pl. nádrž umělá 1 125
vodní pl. tok přirozený 10 20246
vodní pl. zamokřená pl. 6 17558
zast. pl. společný dvůr 2 65
zast. pl. zbořeniště 1 93
zast. pl. 585 112739
ostat.pl. jiná plocha 143 79390
ostat.pl. manipulační pl. 8 6919
ostat.pl. neplodná půda 108 91814
ostat.pl. ostat.komunikace 264 134785
ostat.pl. pohřeb. 1 2866
ostat.pl. silnice 16 11663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7529
ostat.pl. zeleň 27 148524
Celkem KN 2698 5731738
Par. DKM 2698 5731738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 346
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 579
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 29
LV 740
spoluvlastník 993

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.1998
ZMVM 1:2000 01.04.1990 17.07.1998
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 00:47

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.