k.ú.: 744743 - Tylovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 6450
orná půda 143 487342
zahrada mez, stráň 2 4261
zahrada 621 525364
ovoc. sad 6 16884
travní p. mez, stráň 68 37902
travní p. 515 2402092
lesní poz 155 1617267
vodní pl. nádrž umělá 1 125
vodní pl. tok přirozený 10 20246
vodní pl. zamokřená pl. 6 17558
zast. pl. společný dvůr 2 65
zast. pl. zbořeniště 1 93
zast. pl. 599 113924
ostat.pl. jiná plocha 160 87415
ostat.pl. manipulační pl. 7 6186
ostat.pl. neplodná půda 103 90536
ostat.pl. ostat.komunikace 261 134695
ostat.pl. pohřeb. 1 2866
ostat.pl. silnice 14 11377
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 564
ostat.pl. zeleň 27 148524
Celkem KN 2708 5731736
Par. DKM 2708 5731736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 349
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 593
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 29
LV 748
spoluvlastník 1014

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.1998
ZMVM 1:2000 01.04.1990 17.07.1998
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 18:53

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.