k.ú.: 744727 - Hážovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 1130386
zahrada 178 161989
travní p. mez, stráň 52 45304
travní p. 359 1195619
lesní poz 242 2684616
vodní pl. tok přirozený 94 70325
vodní pl. zamokřená pl. 1 8298
zast. pl. 209 59437
ostat.pl. jiná plocha 62 38155
ostat.pl. manipulační pl. 20 25715
ostat.pl. mez, stráň 7 1307
ostat.pl. neplodná půda 140 57255
ostat.pl. ostat.komunikace 268 131413
ostat.pl. silnice 6 8765
ostat.pl. zeleň 7 947
Celkem KN 1758 5619531
Par. DKM 1758 5619531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 125
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 203
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 271
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.1998
ZMVM 1:2000 01.04.1990 04.06.1998
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 01:23

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.