k.ú.: 744727 - Hážovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1129751
zahrada 182 164128
travní p. mez, stráň 54 47000
travní p. 358 1194833
lesní poz 242 2684616
vodní pl. tok přirozený 94 70325
vodní pl. zamokřená pl. 1 8298
zast. pl. 212 59386
ostat.pl. jiná plocha 64 39013
ostat.pl. manipulační pl. 19 24261
ostat.pl. mez, stráň 7 1307
ostat.pl. neplodná půda 140 57184
ostat.pl. ostat.komunikace 266 129717
ostat.pl. silnice 6 8765
ostat.pl. zeleň 7 947
Celkem KN 1764 5619531
Par. DKM 1764 5619531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 127
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 206
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 273
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.1998
ZMVM 1:2000 01.04.1990 04.06.1998
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 20.09.2020 20:10

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.