k.ú.: 744719 - Rynoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564397 - Rynoltice NUTS5 CZ0513564397
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 3733512
zahrada 329 168323
ovoc. sad 2 37287
travní p. 387 1014440
lesní poz 131 1410583
vodní pl. nádrž umělá 3 7574
vodní pl. tok přirozený 33 33161
vodní pl. tok umělý 4 482
vodní pl. zamokřená pl. 4 13279
zast. pl. společný dvůr 4 5388
zast. pl. zbořeniště 24 6096
zast. pl. 332 91506
ostat.pl. dráha 7 103981
ostat.pl. jiná plocha 175 122175
ostat.pl. manipulační pl. 71 33486
ostat.pl. neplodná půda 22 24845
ostat.pl. ostat.komunikace 218 158201
ostat.pl. pohřeb. 1 5463
ostat.pl. silnice 17 129275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10286
ostat.pl. zeleň 28 17413
Celkem KN 1953 7126756
Par. KMD 1953 7126756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 327
byt.z. byt 24
obč.z. byt 3
Celkem JED 27
LV 396
spoluvlastník 547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 16.10.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 26.09.2020 17:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička