k.ú.: 744671 - Rynholec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542334 - Rynholec NUTS5 CZ020C542334
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1249 3287030
zahrada 458 290692
ovoc. sad 38 84249
travní p. 262 323309
lesní poz 19 160208
vodní pl. nádrž umělá 6 7718
vodní pl. tok umělý 94 8246
zast. pl. společný dvůr 8 1487
zast. pl. zbořeniště 20 9522
zast. pl. 531 171120
ostat.pl. dráha 13 89819
ostat.pl. jiná plocha 474 982166
ostat.pl. manipulační pl. 73 164361
ostat.pl. neplodná půda 78 86731
ostat.pl. ostat.komunikace 314 165055
ostat.pl. pohřeb. 4 4895
ostat.pl. silnice 250 116316
ostat.pl. skládka 41 105241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22736
ostat.pl. zeleň 2 4664
Celkem KN 3936 6085565
Par. DKM 3936 6085565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 231
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 514
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 729
spoluvlastník 1078

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2011
THM-G 1:2000 01.01.1976 08.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 23.09.2020 15:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička