k.ú.: 744638 - Rymice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588971 - Rymice NUTS5 CZ0721588971
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 661 4777867
zahrada 298 229325
ovoc. sad 1 3137
travní p. 24 55047
lesní poz 31 58238
vodní pl. tok přirozený 15 52443
zast. pl. společný dvůr 1 335
zast. pl. zbořeniště 1 104
zast. pl. 308 112128
ostat.pl. jiná plocha 44 19666
ostat.pl. manipulační pl. 31 26283
ostat.pl. neplodná půda 1 313
ostat.pl. ostat.komunikace 106 118560
ostat.pl. pohřeb. 2 2648
ostat.pl. silnice 18 47495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14021
ostat.pl. zeleň 4 697
Celkem KN 1548 5518307
Par. DKM 1548 5518307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 200
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 286
LV 429
spoluvlastník 670

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.12.2004
S-SK ŠD 1:2500 1920 24.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1920


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 09:22

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.