k.ú.: 744620 - Stránské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597783 - Rýmařov NUTS5 CZ0801597783
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 508447
zahrada 68 45777
travní p. 308 5477249
lesní poz 78 10463094
vodní pl. nádrž umělá 4 1268
vodní pl. tok přirozený 3 12385
zast. pl. společný dvůr 2 1875
zast. pl. zbořeniště 10 4217
zast. pl. 78 32791
ostat.pl. jiná plocha 41 49341
ostat.pl. manipulační pl. 5 8057
ostat.pl. neplodná půda 19 11780
ostat.pl. ostat.komunikace 93 106615
ostat.pl. pohřeb. 1 1043
ostat.pl. silnice 23 119791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5937
Celkem KN 746 16849667
Par. KMD 746 16849667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 78
LV 84
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 26.09.2020 17:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička