k.ú.: 744450 - Ryjice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 546186 - Ryjice NUTS5 CZ0427546186
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 147 111414
travní p. mez, stráň 4 9125
travní p. 162 642089
lesní poz les(ne hospodář) 2 14683
lesní poz 68 554788
vodní pl. nádrž přírodní 1 2235
vodní pl. tok přirozený 3 9145
vodní pl. tok umělý 2 41
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 11 1979
zast. pl. 161 20085
ostat.pl. jiná plocha 50 44187
ostat.pl. mez, stráň 8 28317
ostat.pl. neplodná půda 41 38193
ostat.pl. ostat.komunikace 37 30527
ostat.pl. silnice 1 21059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9168
ostat.pl. zeleň 16 55973
Celkem KN 716 1593019
Par. DKM 716 1593019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 158
byt.z. byt 16
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 18
LV 190
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-V 1:1000 01.07.1996 01.07.1996 část
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1824 01.10.1982 část gusterberg do 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 16:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.