k.ú.: 744441 - Rychvald - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599107 - Rychvald NUTS5 CZ0803599107
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8102 - Bohumín
Pověřený obecní úřad 81021 - Bohumín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2444 7482752
zahrada skleník-pařeniš. 1 166
zahrada 2496 2111258
ovoc. sad 5 9954
travní p. 685 975952
lesní poz les(ne hospodář) 2 3764
lesní poz 223 1338434
vodní pl. nádrž přírodní 2 1536
vodní pl. nádrž umělá 23 150898
vodní pl. rybník 26 1471493
vodní pl. tok přirozený 127 150639
vodní pl. tok umělý 14 11631
vodní pl. zamokřená pl. 148 239649
zast. pl. společný dvůr 22 28395
zast. pl. zbořeniště 18 4711
zast. pl. 2965 904105
ostat.pl. dráha 4 99776
ostat.pl. jiná plocha 468 361285
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 3428
ostat.pl. manipulační pl. 54 294397
ostat.pl. neplodná půda 245 326793
ostat.pl. ostat.komunikace 855 706197
ostat.pl. pohřeb. 2 15655
ostat.pl. silnice 64 157068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 51907
ostat.pl. zeleň 71 119014
Celkem KN 10978 17020857
Par. DKM 10978 17020857
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 47
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 40
č.p. rod.dům 2098
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 325
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 116
rozestav. 7
Celkem BUD 2864
byt.z. byt 124
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 68
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 202
LV 3375
spoluvlastník 4556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2009
THM-V 1:2000 01.01.1980 18.12.2009 Jde o číselnou THM zčásti na poddolovaném území, vyhotovenou kombinací geodetických a fotogrammetrických metod. Fotogrammetrické mapování bez redukce střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 19.09.2020 05:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.