k.ú.: 744425 - Rychtářov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592889 - Vyškov NUTS5 CZ0646592889
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 669 2547005
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 231 141690
ovoc. sad 14 60768
travní p. 372 540871
lesní poz 312 7311997
vodní pl. nádrž umělá 132 423907
vodní pl. tok přirozený 18 38707
zast. pl. zbořeniště 9 1523
zast. pl. 328 120519
ostat.pl. jiná plocha 201 191479
ostat.pl. manipulační pl. 72 54135
ostat.pl. neplodná půda 28 11042
ostat.pl. ostat.komunikace 164 105319
ostat.pl. pohřeb. 1 1785
ostat.pl. silnice 2 20873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8077
ostat.pl. zeleň 12 4272
Celkem KN 2569 11584004
Par. KMD 2569 11584004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 8
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 319
byt.z. byt 26
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 31
LV 406
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 23.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička