k.ú.: 744212 - Rychnov nad Malší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545465 - Dolní Dvořiště NUTS5 CZ0312545465
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1698145
zahrada 25 16483
travní p. 173 2225970
lesní poz ostat.komunikace 2 4655
lesní poz 89 1595328
vodní pl. nádrž umělá 3 6057
vodní pl. rybník 3 78000
vodní pl. tok přirozený 7 67387
vodní pl. tok umělý 10 15303
vodní pl. zamokřená pl. 25 195698
zast. pl. 131 34316
ostat.pl. jiná plocha 37 17506
ostat.pl. manipulační pl. 87 121784
ostat.pl. neplodná půda 157 329432
ostat.pl. ostat.komunikace 44 83750
ostat.pl. pohřeb. 1 2955
ostat.pl. silnice 6 26668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 39729
Celkem KN 878 6559166
Par. KMD 878 6559166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 120
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2016
KM-D 1:2880 20.11.2000 10.03.2016
S-SK GS 1:2880 1826 20.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 05:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička