k.ú.: 744085 - Rychnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 457 2178369
zahrada 187 151883
ovoc. sad 4 12583
travní p. 707 1672094
lesní poz 221 1299665
vodní pl. nádrž umělá 2 3488
vodní pl. tok přirozený 27 40259
zast. pl. společný dvůr 2 17
zast. pl. zbořeniště 1 186
zast. pl. 137 58543
ostat.pl. dráha 4 4243
ostat.pl. jiná plocha 98 103609
ostat.pl. manipulační pl. 16 27805
ostat.pl. neplodná půda 99 83642
ostat.pl. ostat.komunikace 218 136863
ostat.pl. pohřeb. 3 661
ostat.pl. silnice 87 113171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1905
Celkem KN 2272 5888986
Par. KMD 2272 5888986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 131
LV 256
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK GS 1:2880 1839 04.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.07.2019 07:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.