k.ú.: 744085 - Rychnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 451 2178420
zahrada 186 151839
ovoc. sad 4 12583
travní p. 698 1672043
lesní poz 221 1299665
vodní pl. nádrž umělá 2 3488
vodní pl. tok přirozený 27 40259
zast. pl. společný dvůr 2 17
zast. pl. zbořeniště 1 186
zast. pl. 139 58664
ostat.pl. dráha 4 4243
ostat.pl. jiná plocha 98 103535
ostat.pl. manipulační pl. 16 27805
ostat.pl. neplodná půda 101 83702
ostat.pl. ostat.komunikace 220 136800
ostat.pl. pohřeb. 3 661
ostat.pl. silnice 87 113171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1905
Celkem KN 2262 5888986
Par. KMD 2262 5888986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 132
LV 259
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK GS 1:2880 1839 04.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 15:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.