k.ú.: 744069 - Řetouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 618
zahrada 55 26168
ovoc. sad 9 5309
travní p. 63 844890
lesní poz 18 554008
vodní pl. nádrž umělá 2 518
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 18 4560
zast. pl. 32 9843
ostat.pl. jiná plocha 19 74793
ostat.pl. manipulační pl. 1 2518
ostat.pl. ostat.komunikace 22 22039
ostat.pl. silnice 4 24972
Celkem KN 246 1570240
Par. DKM 246 1570240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 31
LV 35
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.06.2015 1:1000 26.06.2015 *)
DKM 1:1000 27.11.2000
ZMVM 1:2000 26.09.1990 27.11.2000
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 03:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.