k.ú.: 744051 - Rýdeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 11897
zahrada 95 42028
ovoc. sad 2 7446
travní p. 102 711359
lesní poz 10 220853
vodní pl. nádrž přírodní 1 54
vodní pl. nádrž umělá 1 1467
vodní pl. tok umělý 5 10236
vodní pl. zamokřená pl. 2 3627
zast. pl. společný dvůr 2 254
zast. pl. zbořeniště 16 4543
zast. pl. 62 17212
ostat.pl. jiná plocha 53 160775
ostat.pl. manipulační pl. 5 1316
ostat.pl. neplodná půda 1 612
ostat.pl. ostat.komunikace 41 39441
ostat.pl. silnice 7 25538
Celkem KN 415 1258658
Par. DKM 415 1258658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
Celkem BUD 58
LV 81
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.02.2016
DKM 1:1000 27.04.2001
ZMVM 1:2000 26.09.1990 27.04.2001
S-SK GS 1:2880 1824 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.07.2019 13:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.