k.ú.: 744042 - Rybniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562793 - Rybniště NUTS5 CZ0421562793
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 87176
zahrada 153 131717
ovoc. sad 4 13385
travní p. 407 3211975
lesní poz 141 6966787
vodní pl. nádrž umělá 5 145104
vodní pl. rybník 5 503913
vodní pl. tok přirozený 22 30966
vodní pl. tok umělý 4 1723
zast. pl. společný dvůr 1 1231
zast. pl. zbořeniště 40 20382
zast. pl. 306 104817
ostat.pl. dráha 11 242012
ostat.pl. jiná plocha 39 46927
ostat.pl. manipulační pl. 16 67068
ostat.pl. neplodná půda 14 28886
ostat.pl. ostat.komunikace 122 194162
ostat.pl. pohřeb. 1 5088
ostat.pl. silnice 16 96438
ostat.pl. skládka 1 132
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10214
ostat.pl. zeleň 10 31396
Celkem KN 1348 11941499
Par. DKM 1348 11941499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 71
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 305
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 306
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,
ZMVM 1:2000 01.11.1824 01.01.1998 1.11.1981 1:2000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:09

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.