k.ú.: 744034 - Nová Chřibská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562793 - Rybniště NUTS5 CZ0421562793
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 11776
zahrada 115 100387
ovoc. sad 3 13327
travní p. 119 411443
lesní poz 19 79350
vodní pl. nádrž umělá 3 5135
vodní pl. tok přirozený 1 355
vodní pl. zamokřená pl. 1 278
zast. pl. zbořeniště 7 1864
zast. pl. 115 25583
ostat.pl. dráha 2 7487
ostat.pl. jiná plocha 18 4512
ostat.pl. manipulační pl. 7 14975
ostat.pl. neplodná půda 5 4583
ostat.pl. ostat.komunikace 53 54022
Celkem KN 475 735077
Par. DKM 475 735077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 114
LV 127
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.01.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 01.10.2020 07:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička