k.ú.: 744034 - Nová Chřibská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562793 - Rybniště NUTS5 CZ0421562793
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 18229
zahrada 111 88631
ovoc. sad 3 13388
travní p. 152 417866
lesní poz 13 58098
vodní pl. nádrž umělá 1 2946
vodní pl. tok přirozený 2 1144
vodní pl. zamokřená pl. 1 278
zast. pl. zbořeniště 17 3204
zast. pl. 111 24188
ostat.pl. dráha 2 7487
ostat.pl. jiná plocha 11 18972
ostat.pl. manipulační pl. 7 21856
ostat.pl. neplodná půda 5 4583
ostat.pl. ostat.komunikace 54 53437
Celkem KN 505 734307
Par. DKM 505 734307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 110
LV 127
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.01.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.05.2019 14:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.