k.ú.: 744018 - Rybníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541257 - Rybníky NUTS5 CZ020B541257
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 2111092
zahrada 117 63637
travní p. 202 761132
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 29 473985
vodní pl. nádrž umělá 1 881
vodní pl. tok přirozený 9 41151
vodní pl. zamokřená pl. 1 1475
zast. pl. společný dvůr 4 1106
zast. pl. zbořeniště 1 341
zast. pl. 257 86566
ostat.pl. jiná plocha 38 29671
ostat.pl. manipulační pl. 70 86481
ostat.pl. neplodná půda 89 103739
ostat.pl. ostat.komunikace 125 97513
ostat.pl. silnice 1 10825
Celkem KN 1249 3869620
Par. KMD 1249 3869620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 10
Celkem BUD 248
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 283
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 14:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.