k.ú.: 744000 - Libice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541257 - Rybníky NUTS5 CZ020B541257
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 867670
zahrada 30 27362
ovoc. sad 2 3381
travní p. 40 195002
lesní poz 34 534374
vodní pl. nádrž umělá 3 1287
vodní pl. tok přirozený 9 6920
zast. pl. 30 15204
ostat.pl. jiná plocha 27 60856
ostat.pl. manipulační pl. 1 1915
ostat.pl. neplodná půda 20 18079
ostat.pl. ostat.komunikace 57 48104
Celkem KN 376 1780154
Par. KMD 376 1780154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 30
LV 66
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.09.2020 01:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička