k.ú.: 744000 - Libice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541257 - Rybníky NUTS5 CZ020B541257
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 867617
zahrada 30 23477
ovoc. sad 1 3381
travní p. 46 194855
lesní poz 35 534374
vodní pl. nádrž umělá 4 1346
vodní pl. tok přirozený 9 6920
zast. pl. 28 15775
ostat.pl. jiná plocha 32 53625
ostat.pl. manipulační pl. 2 2624
ostat.pl. neplodná půda 22 20207
ostat.pl. ostat.komunikace 69 55953
Celkem KN 416 1780154
Par. KMD 416 1780154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 28
LV 65
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 14:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.