k.ú.: 743984 - Rybník u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547905 - Rybník NUTS5 CZ0534547905
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 2646858
zahrada 653 475161
ovoc. sad 6 7290
travní p. 573 710584
lesní poz 213 5263803
vodní pl. nádrž umělá 2 10847
vodní pl. rybník 6 45107
vodní pl. tok přirozený 164 82775
vodní pl. tok umělý 12 4947
vodní pl. zamokřená pl. 2 383
zast. pl. společný dvůr 3 128
zast. pl. zbořeniště 5 2257
zast. pl. 604 140560
ostat.pl. dráha 56 1081445
ostat.pl. jiná plocha 307 179002
ostat.pl. manipulační pl. 21 33390
ostat.pl. neplodná půda 143 101481
ostat.pl. ostat.komunikace 449 201633
ostat.pl. pohřeb. 1 2134
ostat.pl. silnice 20 88410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 45003
ostat.pl. zeleň 26 10127
Celkem KN 3670 11133325
Par. DKM 3670 11133325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 255
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 108
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 59
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 581
byt.z. byt 32
obč.z. byt 6
Celkem JED 38
LV 627
spoluvlastník 821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.01.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1989 21.01.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.07.2019 05:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.