k.ú.: 743941 - Korytany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554189 - Rybník NUTS5 CZ0321554189
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 14 21233
travní p. 73 1197143
lesní poz 19 2627499
vodní pl. tok přirozený 1 2395
vodní pl. tok umělý 12 2768
zast. pl. zbořeniště 13 3234
zast. pl. 2 70
ostat.pl. jiná plocha 15 53222
ostat.pl. mez, stráň 9 9107
ostat.pl. neplodná půda 2 380
ostat.pl. ostat.komunikace 11 25702
ostat.pl. silnice 1 25418
Celkem KN 172 3968171
Par. KMD 172 3968171
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 2
LV 7
spoluvlastník 12

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2012
S-SK GS 1:2880 1838 26.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 18:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička