k.ú.: 743917 - Rybník nad Radbuzou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554189 - Rybník NUTS5 CZ0321554189
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3671
orná půda 7 78921
zahrada 59 30578
travní p. mez, stráň 43 86473
travní p. plantáž dřevin 1 3575
travní p. 122 856411
lesní poz 7 4921149
vodní pl. nádrž umělá 1 2558
vodní pl. tok přirozený 2 4985
vodní pl. tok umělý 19 4421
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 90 22938
ostat.pl. jiná plocha 60 94073
ostat.pl. manipulační pl. 3 25390
ostat.pl. neplodná půda 4 930
ostat.pl. ostat.komunikace 27 56477
ostat.pl. pohřeb. 1 5499
ostat.pl. silnice 7 41882
Celkem KN 456 6240050
Par. KMD 456 6240050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 89
LV 66
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 17:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička