k.ú.: 743909 - Rybníček u Habrů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569411 - Rybníček NUTS5 CZ0631569411
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 767 2577073
zahrada 60 32449
ovoc. sad 1 5045
travní p. 123 184026
lesní poz 138 616244
vodní pl. nádrž umělá 12 13304
vodní pl. tok přirozený 6 2019
vodní pl. tok umělý 48 7570
vodní pl. zamokřená pl. 1 137
zast. pl. společný dvůr 4 1350
zast. pl. zbořeniště 1 856
zast. pl. 69 47282
ostat.pl. jiná plocha 21 8893
ostat.pl. manipulační pl. 4 7831
ostat.pl. neplodná půda 15 6572
ostat.pl. ostat.komunikace 69 58745
ostat.pl. silnice 6 41263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3949
Celkem KN 1347 3614608
Par. KMD 1347 3614608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 65
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 160
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 29.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 02:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.