k.ú.: 743909 - Rybníček u Habrů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569411 - Rybníček NUTS5 CZ0631569411
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 767 2578593
zahrada 60 32449
ovoc. sad 1 5045
travní p. 123 184026
lesní poz 138 616244
vodní pl. nádrž umělá 12 13304
vodní pl. tok přirozený 6 2019
vodní pl. tok umělý 48 7570
vodní pl. zamokřená pl. 1 137
zast. pl. společný dvůr 4 1350
zast. pl. zbořeniště 1 856
zast. pl. 66 45762
ostat.pl. jiná plocha 19 8751
ostat.pl. manipulační pl. 4 7831
ostat.pl. neplodná půda 15 6572
ostat.pl. ostat.komunikace 67 58532
ostat.pl. silnice 7 41618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3949
Celkem KN 1341 3614608
Par. KMD 1341 3614608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
bez čp/če garáž 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 62
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 160
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 29.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 12:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.