k.ú.: 743887 - Rybné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587826 - Rybné NUTS5 CZ0632587826
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 540 3569281
zahrada 82 32429
travní p. 239 459582
lesní poz 270 1068725
vodní pl. nádrž umělá 1 1879
vodní pl. rybník 13 39042
vodní pl. tok přirozený 2 210
zast. pl. 70 39603
ostat.pl. dálnice 14 72113
ostat.pl. jiná plocha 26 12176
ostat.pl. manipulační pl. 15 13791
ostat.pl. neplodná půda 43 26014
ostat.pl. ostat.komunikace 146 86082
ostat.pl. silnice 59 57096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6173
ostat.pl. zeleň 2 75
Celkem KN 1524 5484271
Par. KMD 1524 5484271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 68
LV 128
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.09.2020 21:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička