k.ú.: 743828 - Rybí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568554 - Rybí NUTS5 CZ0804568554
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 625 2515714
zahrada 686 609591
ovoc. sad 7 4566
travní p. 823 2250776
lesní poz les s budovou 1 44
lesní poz 235 2922208
vodní pl. nádrž umělá 1 970
vodní pl. tok přirozený 12 14185
vodní pl. tok umělý 3 1308
vodní pl. zamokřená pl. 3 1206
zast. pl. společný dvůr 2 253
zast. pl. zbořeniště 8 2963
zast. pl. 515 159716
ostat.pl. dobývací prost. 9 8829
ostat.pl. jiná plocha 162 73481
ostat.pl. manipulační pl. 22 45972
ostat.pl. neplodná půda 62 45546
ostat.pl. ostat.komunikace 501 194235
ostat.pl. pohřeb. 2 3046
ostat.pl. silnice 51 143355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 13683
ostat.pl. zeleň 1 316
Celkem KN 3739 9011963
Par. KMD 3739 9011963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 376
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 507
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 758
spoluvlastník 1051

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 06.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:22

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.