k.ú.: 743763 - Janov u Hřenska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 544680 - Janov NUTS5 CZ0421544680
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 1142273
zahrada 305 192129
travní p. 236 579176
lesní poz 318 2398036
vodní pl. nádrž umělá 4 3339
zast. pl. zbořeniště 57 8693
zast. pl. 256 51753
ostat.pl. jiná plocha 59 51347
ostat.pl. manipulační pl. 15 3144
ostat.pl. neplodná půda 56 67524
ostat.pl. ostat.komunikace 105 100581
ostat.pl. pohřeb. 1 2889
ostat.pl. silnice 9 37417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 5257
ostat.pl. zeleň 14 7194
Celkem KN 1516 4650752
Par. KMD 1516 4650752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 41
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 253
byt.z. byt 7
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 261
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2012
KMD 06.12.2012 1:1000 06.12.2012 *)
S-SK GS 05.12.2012 1:2880 1843 05.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 25.05.2019 21:37

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.