k.ú.: 743739 - Růžďka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544850 - Růžďka NUTS5 CZ0723544850
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1112 2852138
zahrada skleník-pařeniš. 1 58
zahrada 328 221490
ovoc. sad 13 44470
travní p. mez, stráň 7 10257
travní p. 1457 3671661
lesní poz les s budovou 1 56
lesní poz 892 10108658
vodní pl. nádrž umělá 1 2463
vodní pl. tok přirozený 20 51212
vodní pl. zamokřená pl. 4 2331
zast. pl. zbořeniště 91 13528
zast. pl. 773 157757
ostat.pl. jiná plocha 227 79935
ostat.pl. manipulační pl. 43 52776
ostat.pl. neplodná půda 863 816269
ostat.pl. ostat.komunikace 455 375238
ostat.pl. pohřeb. 3 7340
ostat.pl. silnice 22 66011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 775
ostat.pl. zeleň 7 1475
Celkem KN 6321 18535898
Par. DKM 108 906969
Par. KMD 6213 17628929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 177
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 180
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 47
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 230
rozestav. 3
Celkem BUD 743
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 964
spoluvlastník 1684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2015
KMD 1:1000 30.03.2015
Ins. A 1:1000 01.05.1955 30.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.08.2020 06:38

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.