k.ú.: 743739 - Růžďka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544850 - Růžďka NUTS5 CZ0723544850
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1110 2857005
zahrada skleník-pařeniš. 1 58
zahrada 327 221115
ovoc. sad 13 44470
travní p. mez, stráň 2 1847
travní p. 1442 3663231
lesní poz les s budovou 1 56
lesní poz 881 10092039
vodní pl. nádrž umělá 1 2463
vodní pl. tok přirozený 20 51212
vodní pl. zamokřená pl. 4 2331
zast. pl. zbořeniště 90 13379
zast. pl. 776 158737
ostat.pl. jiná plocha 227 79223
ostat.pl. manipulační pl. 43 52776
ostat.pl. neplodná půda 872 844941
ostat.pl. ostat.komunikace 452 375414
ostat.pl. pohřeb. 3 7340
ostat.pl. silnice 22 66011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 775
ostat.pl. zeleň 7 1475
Celkem KN 6295 18535898
Par. DKM 109 907370
Par. KMD 6186 17628528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 179
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 180
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 47
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 231
rozestav. 3
Celkem BUD 746
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 964
spoluvlastník 1699

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2015
KMD 1:1000 30.03.2015
Ins. A 1:1000 01.05.1955 30.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 09:35

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.