k.ú.: 743704 - Rušinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569402 - Rušinov NUTS5 CZ0631569402
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 1169546
zahrada 102 54157
ovoc. sad 1 2423
travní p. 104 221456
lesní poz 70 805594
vodní pl. rybník 8 9093
vodní pl. tok přirozený 4 9169
zast. pl. 97 37027
ostat.pl. jiná plocha 13 1310
ostat.pl. manipulační pl. 5 461
ostat.pl. neplodná půda 51 70687
ostat.pl. ostat.komunikace 52 46858
ostat.pl. silnice 2 23145
Celkem KN 737 2450926
Par. KMD 736 2448520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 77
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 131
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1838 28.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.