k.ú.: 743674 - Rusek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 2020898
zahrada 187 120219
travní p. 265 721499
lesní poz 2 17897
vodní pl. nádrž umělá 30 204211
vodní pl. tok přirozený 31 83293
zast. pl. společný dvůr 5 1222
zast. pl. zbořeniště 1 953
zast. pl. 220 85150
ostat.pl. jiná plocha 157 1216488
ostat.pl. manipulační pl. 19 28238
ostat.pl. neplodná půda 33 78658
ostat.pl. ostat.komunikace 83 138725
ostat.pl. silnice 29 57559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3253
ostat.pl. zeleň 3 379
Celkem KN 1297 4778642
Par. DKM 1297 4778642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 142
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 203
LV 315
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2005 1:1000 11.08.2005 *) DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 28.02.2005 intravilán
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.08.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 01:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.