k.ú.: 743674 - Rusek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 2061261
zahrada 200 149751
travní p. 244 720551
lesní poz 2 17897
vodní pl. nádrž umělá 42 283012
vodní pl. tok přirozený 27 83293
zast. pl. společný dvůr 2 14
zast. pl. 228 88410
ostat.pl. jiná plocha 112 1095498
ostat.pl. manipulační pl. 14 27061
ostat.pl. neplodná půda 24 54138
ostat.pl. ostat.komunikace 70 135430
ostat.pl. silnice 19 57559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3987
ostat.pl. zeleň 3 770
Celkem KN 1203 4778632
Par. DKM 1203 4778632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 145
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 223
LV 315
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2005 1:1000 11.08.2005 *) DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 28.02.2005 intravilán
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.08.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.10.2020 07:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička