k.ú.: 743666 - Rusava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588962 - Rusava NUTS5 CZ0721588962
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 152726
zahrada 554 358018
ovoc. sad 13 16451
travní p. 2030 3609871
lesní poz les s budovou 26 1012
lesní poz ostat.komunikace 1 283
lesní poz 962 7031444
vodní pl. nádrž přírodní 3 1517
vodní pl. nádrž umělá 2 279
vodní pl. tok přirozený 195 64633
vodní pl. zamokřená pl. 18 12694
zast. pl. zbořeniště 21 1906
zast. pl. 854 118739
ostat.pl. jiná plocha 266 85037
ostat.pl. manipulační pl. 93 47530
ostat.pl. neplodná půda 167 102819
ostat.pl. ostat.komunikace 464 266987
ostat.pl. pohřeb. 8 3561
ostat.pl. silnice 86 35209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 161 136417
ostat.pl. zeleň 1 438
Celkem KN 6018 12047571
Par. DKM 26 24384
Par. KMD 5992 12023187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 271
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 4
č.e. rod.rekr 399
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 12
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 854
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 1032
spoluvlastník 1479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
DKM-KPÚ 15.07.2008 1:1000 26.08.2008 *)
KM-D 1:2000 05.08.2002 18.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 05.08.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 18:01

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.