k.ú.: 743640 - Ruprechtov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593567 - Ruprechtov NUTS5 CZ0646593567
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 718 3128232
zahrada 362 215692
ovoc. sad 8 27940
travní p. 430 689384
lesní poz 51 6887631
vodní pl. nádrž přírodní 1 4001
vodní pl. nádrž umělá 2 13807
vodní pl. tok přirozený 3 9267
vodní pl. tok umělý 7 2464
vodní pl. zamokřená pl. 4 4766
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 1 336
zast. pl. 464 125851
ostat.pl. jiná plocha 194 89103
ostat.pl. manipulační pl. 44 40333
ostat.pl. neplodná půda 47 39694
ostat.pl. ostat.komunikace 175 150972
ostat.pl. pohřeb. 1 1883
ostat.pl. silnice 10 22101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18149
ostat.pl. zeleň 21 8720
Celkem KN 2548 11480434
Par. DKM 920 469720
Par. KMD 1628 11010714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 239
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 60
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 44
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 449
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 618
spoluvlastník 926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2020 pouze zastavěná část
KMD 1:1000 24.11.2017 extravilán
KM-D 1:1000 05.10.2000 14.07.2020 zavedení KMD v S-SK
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.10.2000 Zavedení KMD v S-SK


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.09.2020 17:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička