k.ú.: 743631 - Ruprechtice u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574252 - Meziměstí NUTS5 CZ0523574252
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 142867
zahrada 156 138699
travní p. 317 4865526
lesní poz 95 6679153
vodní pl. nádrž umělá 3 2119
vodní pl. tok přirozený 55 23939
vodní pl. tok umělý 2 964
vodní pl. zamokřená pl. 1 13649
zast. pl. společný dvůr 3 1294
zast. pl. zbořeniště 14 7649
zast. pl. 206 71494
ostat.pl. dráha 9 33969
ostat.pl. jiná plocha 48 73727
ostat.pl. manipulační pl. 6 15624
ostat.pl. mez, stráň 7 14888
ostat.pl. neplodná půda 21 14285
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 240
ostat.pl. ostat.komunikace 144 205053
ostat.pl. pohřeb. 1 8199
ostat.pl. silnice 4 33512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10644
ostat.pl. zeleň 2 4462
Celkem KN 1108 12361956
Par. DKM 364 6020351
Par. KMD 744 6341605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 199
byt.z. byt 10
obč.z. byt 3
Celkem JED 13
LV 229
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.06.2020
KMD 1:1000 26.04.2017 intravilán
S-SK GS 1:2880 1840 03.06.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.09.2020 17:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička