k.ú.: 743593 - Horní Jindřichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562777 - Rumburk NUTS5 CZ0421562777
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2298630
zahrada 515 384231
travní p. mez, stráň 3 1223
travní p. 293 1979198
lesní poz les(ne hospodář) 1 1419
lesní poz 45 977225
vodní pl. nádrž umělá 12 17930
vodní pl. rybník 2 3026
vodní pl. tok přirozený 18 30156
vodní pl. tok umělý 3 5924
zast. pl. společný dvůr 2 2598
zast. pl. zbořeniště 18 12265
zast. pl. 681 193448
ostat.pl. dobývací prost. 3 36550
ostat.pl. jiná plocha 261 246483
ostat.pl. manipulační pl. 38 103327
ostat.pl. mez, stráň 6 1033
ostat.pl. neplodná půda 59 149505
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 14892
ostat.pl. ostat.komunikace 222 270031
ostat.pl. pohřeb. 4 22796
ostat.pl. silnice 28 197029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4519
ostat.pl. zeleň 24 43879
Celkem KN 2368 6997317
Par. DKM 2368 6997317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 358
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. garáž 106
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
Celkem BUD 671
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 651
spoluvlastník 821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.09.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 17.09.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:28

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.