k.ú.: 743518 - Rumburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562777 - Rumburk NUTS5 CZ0421562777
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 664943
zahrada 1319 910213
travní p. mez, stráň 1 2542
travní p. 725 1653392
lesní poz 25 4303515
vodní pl. nádrž umělá 17 97060
vodní pl. rybník 4 36931
vodní pl. tok přirozený 28 38308
vodní pl. zamokřená pl. 3 19271
zast. pl. společný dvůr 7 1181
zast. pl. zbořeniště 96 38103
zast. pl. 2461 637430
ostat.pl. dobývací prost. 2 9132
ostat.pl. dráha 16 201070
ostat.pl. jiná plocha 374 264513
ostat.pl. manipulační pl. 193 185440
ostat.pl. neplodná půda 58 116244
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3508
ostat.pl. ostat.komunikace 548 550305
ostat.pl. pohřeb. 2 19112
ostat.pl. silnice 11 23930
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 86475
ostat.pl. zeleň 125 197629
Celkem KN 6135 10060247
Par. DKM 6135 10060247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 504
č.p. byt.dům 142
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 27
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 31
č.p. obč.vyb. 50
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 641
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 22
č.p. výroba 14
č.e. doprava 1
č.e. garáž 363
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 184
bez čp/če jiná st. 163
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 8
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 12
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 2410
byt.z. byt 835
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 6
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 6
Celkem JED 868
LV 2136
spoluvlastník 2822

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.12.2005 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 24.03.2019 10:49

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".