k.ú.: 743500 - Rudoltice u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580848 - Rudoltice NUTS5 CZ0534580848
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 7010075
zahrada 603 486125
ovoc. sad 41 16275
travní p. 674 1974517
lesní poz 259 5152301
vodní pl. nádrž umělá 5 40268
vodní pl. rybník 1 66
vodní pl. tok přirozený 32 82664
vodní pl. tok umělý 8 4225
zast. pl. zbořeniště 13 4363
zast. pl. 704 135357
ostat.pl. dráha 13 184504
ostat.pl. jiná plocha 158 213185
ostat.pl. manipulační pl. 34 53423
ostat.pl. neplodná půda 25 74907
ostat.pl. ostat.komunikace 324 352383
ostat.pl. pohřeb. 1 1390
ostat.pl. silnice 16 114349
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13419
ostat.pl. zeleň 13 13690
Celkem KN 3229 15927486
Par. DKM 3229 15927486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 33
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 252
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 109
bez čp/če bydlení 28
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 58
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 8
Celkem BUD 665
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 22
LV 942
spoluvlastník 1561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.04.2009 intravilán
DKM 1:1000 18.04.2007 zahrádkářská kolonie a lesy
DKM-KPÚ 20.03.2002 1:1000 14.06.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1839 14.06.2002
S-SK GS 1:2880 1839 16.04.2009
S-SK GS 1:2880 1839 18.04.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.