k.ú.: 743496 - Rudoltice u Černíkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553531 - Černíkov NUTS5 CZ0322553531
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 1795241
zahrada 55 29467
travní p. 98 126727
lesní poz 7 29356
vodní pl. nádrž umělá 2 3297
vodní pl. tok přirozený 19 2801
vodní pl. tok umělý 86 19033
zast. pl. společný dvůr 2 25
zast. pl. 44 29126
ostat.pl. jiná plocha 9 1037
ostat.pl. manipulační pl. 18 8277
ostat.pl. neplodná půda 67 46527
ostat.pl. ostat.komunikace 24 27847
ostat.pl. silnice 7 14217
Celkem KN 1132 2132978
Par. KMD 1132 2132978
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 74
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 19.11.2004 31.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 19.11.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 17:12

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.