k.ú.: 743496 - Rudoltice u Černíkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553531 - Černíkov NUTS5 CZ0322553531
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 693 1795535
zahrada 54 29467
travní p. 98 127121
lesní poz 7 29356
vodní pl. nádrž umělá 2 3297
vodní pl. tok přirozený 19 2801
vodní pl. tok umělý 87 19051
zast. pl. společný dvůr 2 25
zast. pl. 44 29128
ostat.pl. jiná plocha 9 1037
ostat.pl. manipulační pl. 18 8277
ostat.pl. neplodná půda 67 46510
ostat.pl. ostat.komunikace 23 27847
ostat.pl. silnice 1 13805
Celkem KN 1124 2133257
Par. KMD 1124 2133257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 75
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 19.11.2004 31.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 19.11.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 20:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.