k.ú.: 743429 - Rudník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 5300912
zahrada 402 371978
ovoc. sad 2 9463
travní p. 981 6052855
lesní poz 456 9218543
vodní pl. nádrž umělá 4 10750
vodní pl. tok přirozený 73 160304
vodní pl. tok umělý 8 5575
vodní pl. zamokřená pl. 5 9091
zast. pl. společný dvůr 2 2753
zast. pl. zbořeniště 21 6122
zast. pl. 915 238147
ostat.pl. jiná plocha 399 357777
ostat.pl. manipulační pl. 49 97720
ostat.pl. neplodná půda 509 548818
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1015
ostat.pl. ostat.komunikace 486 489022
ostat.pl. pohřeb. 1 6315
ostat.pl. silnice 44 135119
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23253
ostat.pl. zeleň 23 33478
Celkem KN 4630 23079010
GP 8 5693
Celkem ZE 8 5693
Par. DKM 4630 23079010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 217
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 208
č.p. rod.rekr 12
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 232
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 891
byt.z. byt 164
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 12
Celkem JED 179
LV 960
spoluvlastník 1507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2010
DKM-KPÚ 14.12.2009 1:1000 14.12.2009 *) JPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 02.07.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.