k.ú.: 743399 - Bolkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 1738
travní p. 183 1605090
lesní poz 280 2104508
vodní pl. tok přirozený 5 12339
vodní pl. zamokřená pl. 8 74171
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 1 111
zast. pl. 56 6872
ostat.pl. jiná plocha 83 78921
ostat.pl. manipulační pl. 2 557
ostat.pl. neplodná půda 115 64583
ostat.pl. ostat.komunikace 73 105094
ostat.pl. silnice 1 9055
Celkem KN 810 4063047
GP 26 92314
Celkem ZE 26 92314
Par. KMD 810 4063047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 55
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 99
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
S-SK GS 1:2880 1841 27.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.