k.ú.: 743381 - Arnultovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 856019
zahrada 89 69060
ovoc. sad 1 2796
travní p. 480 1930677
lesní poz 391 2489823
vodní pl. tok přirozený 3 27931
vodní pl. tok umělý 6 1793
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 166 50859
ostat.pl. jiná plocha 71 42672
ostat.pl. manipulační pl. 17 14836
ostat.pl. neplodná půda 87 65967
ostat.pl. ostat.komunikace 227 156157
ostat.pl. silnice 5 25092
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1169
ostat.pl. zeleň 1 1037
Celkem KN 1645 5736006
GP 33 173646
Celkem ZE 33 173646
Par. KMD 1645 5736006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 159
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 1
Celkem JED 18
LV 200
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2013
S-SK GS 1:1000 2013 05.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 05.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.05.2019 18:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.