k.ú.: 743381 - Arnultovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 856481
zahrada 94 69060
ovoc. sad 1 2796
travní p. 482 1930445
lesní poz 399 2489898
vodní pl. tok přirozený 3 27931
vodní pl. tok umělý 6 1793
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 167 51082
ostat.pl. jiná plocha 71 42672
ostat.pl. manipulační pl. 19 14622
ostat.pl. neplodná půda 88 65983
ostat.pl. ostat.komunikace 227 156157
ostat.pl. silnice 5 25092
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1169
ostat.pl. zeleň 1 1037
Celkem KN 1666 5736336
GP 3 40178
Celkem ZE 3 40178
Par. KMD 1666 5736336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 161
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 1
Celkem JED 18
LV 198
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2013
S-SK GS 1:1000 2013 05.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 05.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 01:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.