k.ú.: 743348 - Horní Rudná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578703 - Rudná NUTS5 CZ0533578703
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2283633
zahrada 96 45729
travní p. 120 393166
lesní poz 69 711689
vodní pl. nádrž umělá 2 1250
zast. pl. společný dvůr 2 217
zast. pl. zbořeniště 3 639
zast. pl. 63 23044
ostat.pl. jiná plocha 20 10232
ostat.pl. manipulační pl. 1 1056
ostat.pl. neplodná půda 17 19726
ostat.pl. ostat.komunikace 112 67464
ostat.pl. silnice 1 17554
Celkem KN 762 3575399
Par. DKM 21 252118
Par. KMD 741 3323281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 78
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 01:38

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.