k.ú.: 743348 - Horní Rudná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578703 - Rudná NUTS5 CZ0533578703
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2283633
zahrada 96 45775
travní p. 120 393166
lesní poz 69 711689
vodní pl. nádrž umělá 2 1250
zast. pl. společný dvůr 2 170
zast. pl. zbořeniště 3 639
zast. pl. 62 22994
ostat.pl. jiná plocha 18 10416
ostat.pl. manipulační pl. 1 1056
ostat.pl. neplodná půda 17 19726
ostat.pl. ostat.komunikace 111 67464
ostat.pl. silnice 1 17554
Celkem KN 758 3575532
Par. DKM 21 252118
Par. KMD 737 3323414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 59
LV 79
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.09.2020 04:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.