k.ú.: 743330 - Dolní Rudná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578703 - Rudná NUTS5 CZ0533578703
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1304658
zahrada 91 70493
travní p. 109 433220
lesní poz 123 1048057
vodní pl. tok přirozený 1 4707
vodní pl. tok umělý 2 1814
zast. pl. zbořeniště 1 329
zast. pl. 45 20911
ostat.pl. jiná plocha 43 19761
ostat.pl. manipulační pl. 7 9084
ostat.pl. neplodná půda 18 33517
ostat.pl. ostat.komunikace 103 64207
ostat.pl. silnice 2 23256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4900
Celkem KN 653 3038914
GP 12 218336
Celkem ZE 12 218336
Par. KMD 653 3038914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 44
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 77
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 29.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička