k.ú.: 743330 - Dolní Rudná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578703 - Rudná NUTS5 CZ0533578703
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1304641
zahrada 91 70493
travní p. mez, stráň 1 1712
travní p. 115 440308
lesní poz 123 1048057
vodní pl. tok přirozený 1 4707
vodní pl. tok umělý 2 1814
zast. pl. zbořeniště 1 329
zast. pl. 45 20911
ostat.pl. jiná plocha 44 19694
ostat.pl. manipulační pl. 7 9084
ostat.pl. neplodná půda 12 24787
ostat.pl. ostat.komunikace 104 64323
ostat.pl. silnice 2 23256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4900
Celkem KN 661 3039016
Par. DKM 14 220065
Par. KMD 647 2818951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 44
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 76
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 03:00

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.