k.ú.: 743321 - Hořelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 531723 - Rudná NUTS5 CZ020A531723
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 598 1145079
zahrada 577 327895
ovoc. sad 9 26405
travní p. 50 92981
lesní poz 5 14420
vodní pl. rybník 1 9419
vodní pl. tok přirozený 35 14755
zast. pl. společný dvůr 1 447
zast. pl. zbořeniště 14 2169
zast. pl. 1036 407963
ostat.pl. dráha 6 28806
ostat.pl. dálnice 8 184124
ostat.pl. jiná plocha 172 234041
ostat.pl. manipulační pl. 44 190058
ostat.pl. neplodná půda 3 539
ostat.pl. ostat.komunikace 185 182176
ostat.pl. pohřeb. 1 2937
ostat.pl. silnice 16 86139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 17359
ostat.pl. zeleň 10 23429
Celkem KN 2781 2991141
Par. DKM 2781 2991141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 247
č.p. byt.dům 33
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 481
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 11
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 1025
byt.z. byt 380
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 20
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 411
LV 1405
spoluvlastník 2224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2015
DKM-KPÚ 1:1000 03.10.2012
DKM 1:1000 16.12.2009
THM-V 1:2000 15.09.1980 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 15.09.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:19

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.