k.ú.: 743291 - Rudka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583804 - Rudka NUTS5 CZ0643583804
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 1552209
zahrada 186 115363
ovoc. sad 6 23623
travní p. 143 382676
lesní poz 194 1746458
vodní pl. nádrž umělá 2 7044
vodní pl. tok přirozený 35 11558
zast. pl. společný dvůr 2 78
zast. pl. zbořeniště 2 1175
zast. pl. 202 72364
ostat.pl. jiná plocha 21 7706
ostat.pl. manipulační pl. 9 13838
ostat.pl. neplodná půda 50 41168
ostat.pl. ostat.komunikace 87 136222
ostat.pl. silnice 2 22676
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3483
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 1186 4137764
Par. DKM 383 1932663
Par. KMD 803 2205101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 51
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 197
LV 245
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2012
DKM-KPÚ 05.08.2008 1:2000 25.08.2008 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.03.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.09.2020 16:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička