k.ú.: 743267 - Rudíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591637 - Rudíkov NUTS5 CZ0634591637
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1528 3876713
zahrada 172 121214
ovoc. sad 2 7091
travní p. 442 767861
lesní poz 481 1545680
vodní pl. nádrž umělá 2 2814
vodní pl. rybník 8 81366
vodní pl. tok přirozený 4 1330
vodní pl. tok umělý 112 20859
zast. pl. společný dvůr 3 275
zast. pl. zbořeniště 7 1974
zast. pl. 373 131336
ostat.pl. dráha 5 31732
ostat.pl. jiná plocha 111 112127
ostat.pl. manipulační pl. 84 58570
ostat.pl. neplodná půda 230 97107
ostat.pl. ostat.komunikace 155 100866
ostat.pl. pohřeb. 4 4233
ostat.pl. silnice 21 100749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1892
ostat.pl. zeleň 1 69
Celkem KN 3748 7065858
Par. KMD 3748 7065858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 161
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 66
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 359
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 15
Celkem JED 39
LV 434
spoluvlastník 558

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.09.2020 05:15

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.