k.ú.: 743224 - Ruda nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 132
orná půda 437 1144652
zahrada skleník-pařeniš. 6 2443
zahrada 402 249180
travní p. 161 247569
lesní poz 80 1657664
vodní pl. nádrž přírodní 1 70
vodní pl. tok přirozený 67 28924
vodní pl. tok umělý 37 8662
zast. pl. společný dvůr 5 1111
zast. pl. zbořeniště 8 1293
zast. pl. 465 116916
ostat.pl. dráha 3 30109
ostat.pl. jiná plocha 205 88298
ostat.pl. manipulační pl. 15 11343
ostat.pl. neplodná půda 81 30796
ostat.pl. ostat.komunikace 237 110067
ostat.pl. pohřeb. 2 10922
ostat.pl. silnice 11 31589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15190
ostat.pl. zeleň 3 792
Celkem KN 2235 3787722
Par. KMD 2235 3787722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 302
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 463
byt.z. byt 36
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 44
LV 591
spoluvlastník 894

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 29.09.2020 16:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička