k.ú.: 743216 - Hostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 692113
zahrada skleník-pařeniš. 1 29
zahrada 263 212593
travní p. 408 2097590
lesní poz 332 2638714
vodní pl. nádrž přírodní 1 455
vodní pl. tok přirozený 17 20084
zast. pl. společný dvůr 3 157
zast. pl. zbořeniště 13 3895
zast. pl. 254 64617
ostat.pl. jiná plocha 45 31757
ostat.pl. manipulační pl. 74 26859
ostat.pl. neplodná půda 235 156499
ostat.pl. ostat.komunikace 197 109657
ostat.pl. silnice 15 49675
ostat.pl. zeleň 2 377
Celkem KN 2005 6105071
Par. KMD 2005 6105071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 160
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 233
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 8
Celkem JED 33
LV 304
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK ŠS 1835 30.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 17:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.