k.ú.: 743216 - Hostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 692285
zahrada skleník-pařeniš. 1 29
zahrada 263 212593
travní p. 408 2097590
lesní poz 332 2638714
vodní pl. nádrž přírodní 1 455
vodní pl. tok přirozený 17 20084
zast. pl. zbořeniště 13 3895
zast. pl. 253 64595
ostat.pl. jiná plocha 49 31936
ostat.pl. manipulační pl. 74 26859
ostat.pl. neplodná půda 234 156327
ostat.pl. ostat.komunikace 197 109614
ostat.pl. silnice 15 49675
ostat.pl. zeleň 2 377
Celkem KN 2005 6105028
Par. KMD 2005 6105028
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 160
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 233
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 8
Celkem JED 33
LV 300
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK ŠS 1835 30.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 01.06.2020 18:12

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.