k.ú.: 743194 - Ruda u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596663 - Ruda NUTS5 CZ0635596663
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 5370604
zahrada 142 135323
ovoc. sad 12 40135
travní p. 128 969694
lesní poz les s budovou 23 1408
lesní poz 308 3024746
vodní pl. nádrž umělá 1 1640
vodní pl. rybník 5 230570
vodní pl. tok přirozený 1 872
vodní pl. tok umělý 35 23697
zast. pl. zbořeniště 7 1453
zast. pl. 235 92871
ostat.pl. dálnice 5 59791
ostat.pl. jiná plocha 44 35519
ostat.pl. manipulační pl. 79 89385
ostat.pl. neplodná půda 106 58522
ostat.pl. ostat.komunikace 99 162201
ostat.pl. pohřeb. 2 2723
ostat.pl. silnice 11 86398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3689
ostat.pl. zeleň 30 4929
Celkem KN 1474 10396170
PK 1240 5523953
Celkem ZE 1240 5523953
Par. KMD 539 345140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 254
LV 360
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 24.07.2019 07:12

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.