k.ú.: 743194 - Ruda u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596663 - Ruda NUTS5 CZ0635596663
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 5368537
zahrada 144 137247
ovoc. sad 12 40135
travní p. 128 969694
lesní poz les s budovou 23 1408
lesní poz 308 3024746
vodní pl. nádrž umělá 1 1640
vodní pl. rybník 5 230570
vodní pl. tok přirozený 1 872
vodní pl. tok umělý 35 23697
zast. pl. zbořeniště 7 1453
zast. pl. 238 93085
ostat.pl. dálnice 5 59791
ostat.pl. jiná plocha 45 35531
ostat.pl. manipulační pl. 79 89385
ostat.pl. neplodná půda 106 58522
ostat.pl. ostat.komunikace 99 162118
ostat.pl. pohřeb. 2 2723
ostat.pl. silnice 11 86398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3689
ostat.pl. zeleň 30 4929
Celkem KN 1481 10396170
PK 1239 5517457
Celkem ZE 1239 5517457
Par. KMD 544 345140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 257
LV 361
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 05.06.2020 13:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.