k.ú.: 743186 - Lhotka u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596663 - Ruda NUTS5 CZ0635596663
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1471228
zahrada 27 17668
ovoc. sad 1 4033
travní p. 79 228881
lesní poz 100 589986
vodní pl. rybník 1 1256
vodní pl. tok umělý 6 4814
vodní pl. zamokřená pl. 1 57
zast. pl. 34 15007
ostat.pl. dálnice 2 80137
ostat.pl. jiná plocha 10 4195
ostat.pl. manipulační pl. 1 105
ostat.pl. neplodná půda 24 27068
ostat.pl. ostat.komunikace 26 76569
ostat.pl. silnice 6 89141
ostat.pl. zeleň 8 23566
Celkem KN 418 2633711
Par. DKM 418 2633711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 34
LV 64
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.08.2004 1:1000 25.10.2004 *) extravilán
DKM 1:1000 25.08.2003
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.10.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 12.12.2019 23:11

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.