k.ú.: 743143 - Rtyně v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579637 - Rtyně v Podkrkonoší NUTS5 CZ0525579637
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 756 4295922
zahrada 1102 1046436
ovoc. sad 19 41341
travní p. 1048 2520275
lesní poz 500 4275754
vodní pl. nádrž umělá 10 16983
vodní pl. tok přirozený 67 28626
vodní pl. tok umělý 13 2903
vodní pl. zamokřená pl. 2 3059
zast. pl. společný dvůr 7 1328
zast. pl. zbořeniště 11 2480
zast. pl. 1485 362198
ostat.pl. dráha 6 105757
ostat.pl. jiná plocha 312 405127
ostat.pl. manipulační pl. 85 130602
ostat.pl. neplodná půda 52 52728
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 442
ostat.pl. ostat.komunikace 780 469422
ostat.pl. pohřeb. 2 8226
ostat.pl. silnice 37 66897
ostat.pl. skládka 1 39062
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10219
ostat.pl. zeleň 3 593
Celkem KN 6301 13886380
Par. DKM 6301 13886380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 353
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 486
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 263
bez čp/če jiná st. 139
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 23
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1470
byt.z. byt 186
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 9
obč.z. dílna 1
Celkem JED 197
LV 1663
spoluvlastník 2417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2008
THM-V 1:2000 01.07.1970 27.11.2008
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 06:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.