k.ú.: 743071 - Rtišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540757 - Milín NUTS5 CZ020B540757
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 830498
zahrada 45 43779
ovoc. sad 3 8997
travní p. 122 663085
lesní poz 27 818229
vodní pl. nádrž umělá 2 63549
vodní pl. rybník 6 40393
vodní pl. tok přirozený 10 2366
vodní pl. zamokřená pl. 7 2548
zast. pl. společný dvůr 5 2647
zast. pl. zbořeniště 1 210
zast. pl. 45 26203
ostat.pl. jiná plocha 16 4069
ostat.pl. manipulační pl. 16 21712
ostat.pl. neplodná půda 70 55563
ostat.pl. ostat.komunikace 56 67449
ostat.pl. silnice 1 772
ostat.pl. zeleň 1 25774
Celkem KN 483 2677843
Par. KMD 483 2677843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 41
LV 79
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 30.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 11:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.