k.ú.: 742937 - Rožnov pod Radhoštěm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1012 2858427
zahrada 1984 1355711
ovoc. sad 80 250308
travní p. mez, stráň 6 13913
travní p. 1773 3666852
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 536 15081613
vodní pl. nádrž umělá 3 1520
vodní pl. rybník 7 1402
vodní pl. tok přirozený 140 234457
vodní pl. tok umělý 18 6842
zast. pl. společný dvůr 117 97137
zast. pl. zbořeniště 69 11315
zast. pl. 4284 959455
ostat.pl. dráha 9 39382
ostat.pl. jiná plocha 969 702039
ostat.pl. manipulační pl. 288 275164
ostat.pl. neplodná půda 675 620537
ostat.pl. ost.dopravní pl. 18 8759
ostat.pl. ostat.komunikace 1022 725088
ostat.pl. pohřeb. 3 39287
ostat.pl. silnice 157 323391
ostat.pl. skládka 1 2429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 74 203455
ostat.pl. zeleň 348 652484
Celkem KN 13594 28130995
Par. DKM 13594 28130995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 237
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 45
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 136
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 32
č.p. rod.dům 1551
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 24
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 235
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 808
bez čp/če jiná st. 557
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 58
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 42
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 83
bez čp/če ubyt.zař 22
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 119
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 16
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 4196
byt.z. byt 4761
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 76
byt.z. rozest. 48
obč.z. byt 154
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 5073
LV 7814
spoluvlastník 13814

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
Ins. A 1:1000 01.01.1949 18.12.2000 04.09.1931 1:2000, 1:1000,Reambulace 1974
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 02:52

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.