k.ú.: 742937 - Rožnov pod Radhoštěm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1010 2866035
zahrada 1978 1345016
ovoc. sad 80 250308
travní p. mez, stráň 6 13913
travní p. 1766 3670231
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 535 15081790
vodní pl. nádrž umělá 3 1520
vodní pl. rybník 7 1402
vodní pl. tok přirozený 140 234457
vodní pl. tok umělý 18 6842
zast. pl. společný dvůr 119 100801
zast. pl. zbořeniště 70 11346
zast. pl. 4278 958803
ostat.pl. dobývací prost. 6 6376
ostat.pl. dráha 9 39382
ostat.pl. jiná plocha 958 695801
ostat.pl. manipulační pl. 286 274283
ostat.pl. neplodná půda 674 620537
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 7264
ostat.pl. ostat.komunikace 1014 725069
ostat.pl. pohřeb. 3 39287
ostat.pl. silnice 157 323391
ostat.pl. skládka 1 2429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 74 203455
ostat.pl. zeleň 332 651228
Celkem KN 13540 28130994
Par. DKM 13540 28130994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 237
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 46
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 139
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 32
č.p. rod.dům 1540
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 23
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 235
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 806
bez čp/če jiná st. 555
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 58
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 44
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 83
bez čp/če ubyt.zař 22
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 120
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 16
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 4188
byt.z. byt 4761
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 76
byt.z. rozest. 48
obč.z. byt 154
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 5073
LV 7766
spoluvlastník 13663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
Ins. A 1:1000 01.01.1949 18.12.2000 04.09.1931 1:2000, 1:1000,Reambulace 1974
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 17:55

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.